Suomalaisten tekijä- ja kustantajajärjestöjen yhteinen kannanotto sähköisten julkaisujen arvonlisäveroon

19.4.2017

Budjetissa on varauduttava sähköisten julkaisujen alennettuun arvonlisäveroon

Suomalaiset tekijä- ja kustantajajärjestöt ovat iloisia hallituksen tuesta Euroopan komission esitykselle alentaa sähköisten julkaisujen arvonlisäveroa. Esityksessä otetaan huomioon alan taloudellista kokoaan suurempi yhteiskunnallinen merkitys, jäsenvaltioiden välinen yhdenvertaisuus sekä niiden tarve edistää kulttuuria, sivistystä ja moniarvoista mediatarjontaa myös veropoliittisin ratkaisuin. Uudistus luo edellytykset huolehtia laadukkaan sisällön saatavuudesta myös digitaalisessa ympäristössä.

Myös Suomen on aika investoida lukemiseen. Suomi saa 100-vuotisjuhlavuotenaan mahdollisuuden ottaa lukemisen edistämisessä kiinni eurooppalaisia kilpailijamaita, jotka se on viime vuosina päästänyt ohitseen. Vuosituhannen alussa Euroopan unionin kärkeä lukemisen alennetuissa verokannoissa edustanut Suomi sijoittuu tällä hetkellä unionin heikoimpaan kolmannekseen.

Huhtikuun puoliväliriihessä on tärkeää varata mahdollisuus ottaa alennettu verokanta käyttöön heti kun se tulee unionissa mahdolliseksi.

Kirjojen ja lehtien alennettu arvonlisäverokanta kohdentaa yhteiskunnan tuen suoraan lukijalle ja suoraan niihin julkaisutuotteisiin, joista lukija on valmis maksamaan, niin painetussa kuin sähköisessäkin muodossa. Verotus toimii yhteiskunnan välineenä huolehtia monipuolisen lukemisen, ammattimaisen mediasisällön luomisen ja vastuullisen sananvapauden käytön edellytyksistä.

Aikakauslehtien liitto
Juha Blomster
puheenjohtaja

 

Kopiosto
Heikki Jokinen
puheenjohtaja

 

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti
Ilkka Lehdonmäki
puheenjohtaja

 

Medialiitto
Vesa-Pekka Kangaskorpi
puheenjohtaja

 

Sanasto
Anne Salomaa
toiminnanjohtaja

 

Sanomalehtien Liitto
Petteri Putkiranta
puheenjohtaja

 

Suomen Journalistiliitto
Hanne Aho
puheenjohtaja

 

Suomen Kirjailijaliitto
Suvi Oinonen
toiminnanjohtaja

 

Suomen Kustannusyhdistys
Timo Julkunen
puheenjohtaja

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto
Heikki Karjalainen
puheenjohtaja

 

Suomen Musiikkikustantajat
Pekka Sipilä
toiminnanjohtaja

 

Suomen tietokirjailijat
Jukka-Pekka Pietiäinen
toiminnanjohtaja