Selkokielisen kirjallisuuden apurahat ovat haettavana 27.1. asti

20.12.2016

Valtion apurahat selkokielisen ja muun saavutettavan kirjallisuuden tuottamiseen ovat parhaillaan haettavana. Hakuaika päättyy 27. tammikuuta 2017.

Apurahoja voivat hakea selkokirjojen kirjoittajat, kuvittajat sekä koskettelukirjojen tekijät, avustuksia voivat hakea selkokirjakustantajat. Apurahaa voidaan tietyin rajoituksin hakea myös selkokirjallisuuteen liittyviin kehittämis- ja tutkimushankkeisiin.

Tukea myönnetään selkokielisten kauno- ja tietokirjojen työstämiseen ja julkaisemiseen. Oppikirjoille tai muille oppimateriaaleille ei myönnetä tukea, ei myöskään jo valmistuneille julkaisuille.

Selkokirjallisuuden valtiontuet jakaa Selkokeskuksen yhteydessä toimiva selkokirjatyöryhmä. Työryhmän jäseninä on kirjailijajärjestöjen, kirjastolaitoksen ja Selkokeskuksen neuvottelukuntaan kuuluvien tahojen edustajia sekä kuvituksen asiantuntija.

Lisätukea selkokieliselle kirjallisuudelle

Eduskunnan päätöksellä selkokielisen ja muun saavutettavan kirjallisuuden tukemisen määrärahoja nostetaan 50 000 eurolla vuonna 2017. Summa on merkittävä lisä selkokirjallisuuden tukemiseen.

Hakijoille myönnetyt avustukset ja apurahat ovat vaihdelleet noin 600 eurosta 4 000 euroon. Apuraha- ja avustuspäätökset tehdään pitkälti näytteiden perusteella. Tekstinäytteiden tulee olla riittävän laajat, jotta niiden perusteella on mahdollista muodostaa kokonaiskuva tulevasta julkaisusta. Kuvitusnäytteistä tulee ilmetä kokonaiskuva tulevasta kuvituksesta ja sen soveltuvuudesta selkokirjan kuvitukseksi.

Lisätietoja selkokirjallisuuden apurahoista sekä hakulomakkeet ja -ohjeet löytyvät Selkokeskuksen verkkosivuilta osoitteesta www.selkokeskus.fi

Lisätietoja:
Selkokirjatyöryhmän sihteeri Eliisa Uotila
eliisa.uotila@kvl.fi, p. (09) 34809 242